👋Hi, there!

Grab a virtual coffee with Caroline to learn more about Bekk

Caroline Odden

Caroline Odden

Utvikler/Fagleder, 3 år

Jeg er veldig opptatt av fag og er derfor mye involvert i frontendmiljøet i Bekk. I år er jeg fagleder for React.
🤖

I'm an engineer

None of the above

Feedback on this page?