👋Hi, there!

Grab a virtual coffee with Nora to learn more about Bekk

Nora Futsæter

Nora Futsæter

Utvikler, 2 år

Som utvikler er jeg også nysgjerrig på hva som gjør team gode og er derfor med i faggruppen selvutviklende team.
🤖

I'm an engineer

🎨

I'm a designer

None of the above

Feedback on this page?