Not an economist?

Pick someone you'd like to grab a coffee with 👇

Vegar Nordvold

Vegar Nordvold

Partner (7 år)

Snakker gjerne om hvordan Concretos konsulenter kan bruke teknologi for å effektivisere våre kvantitative analyseprosesser, fotball, fluefiske og alt imellom.
Feedback on this page?