👋Hi, there!

Grab a virtual coffee with Amir to learn more about Gjensidige

Amir M. Haxha

Amir M. Haxha

Salgsleder Pensjon Næringsliv, 3 år

Engasjert leder innen salg av tjenestepensjon for SMB. Opptatt av å sammen utvikles, vokse, mestre og skape.
✍️

I'm a sales person

🤖

I'm an engineer

None of the above

Feedback on this page?