Not a sales person?

Who'd you like to grab a coffee with?

Amir M. Haxha

Amir M. Haxha

Salgsleder Pensjon Næringsliv, 3 år

Engasjert leder innen salg av tjenestepensjon for SMB. Opptatt av å sammen utvikles, vokse, mestre og skape.
Feedback on this page?