👋Hi, there!

Grab a virtual coffee with Sigrid to learn more about Sprint Consulting

Sigrid Rennemo

Sigrid Rennemo

Manager & Leder for Innovasjon, 7 år

Strukturert problemløser som hjelper selskaper med å bygge nye produkter og tjenester. Elsker lister i Trello og kaffe.
🎨

I'm an innovation consultant

None of the above

Feedback on this page?