👋Hi, there!

Grab a virtual coffee with Tora to learn more about Sprint Consulting

Tora Gjengset

Tora Gjengset

Konsulent, 2 år

Jeg jobber med innovasjon i Sprint, og er særlig interessert i designdrevet metodikk. Fritiden brukes på god mat, OK vin og gjerne bading hver dag!
🎨

I'm an innovation consultant

None of the above

Feedback on this page?